Jonas Malmberg

Född 1962

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2022

Juris kandidatexamen 1988 vid Uppsala universitet
Juris doktor vid Uppsala universitet 1997
Docent i civilrätt vid Uppsala universitet 2001
Professor i arbetsrätt vid Arbetslivsinstitutet 2004–2008
Professor i civilrätt, särskilt arbetsrätt, vid Uppsala universitet 2008–2012
Ordförande i Arbetsdomstolen 2012–2022

Offentliga uppdrag

Utredare, expert och sakkunnig i statliga utredningar
Styrelseledamot i Institutet för Social Civilrätt, Stockholms universitet
Ordförande i Riksdagens arvodesnämnd

Andra uppdrag

Vice ordförande i Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar

Författarskap m.m.

Författare och medförfattare i juridisk litteratur, främst avseende svensk och internationell arbetsrätt

 

Beskrivningen ovan är inte fullständig.

Jonas Malmberg
Uppdaterad
2024-01-04