Malin Bonthron

Född 1967

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2017

Juris kandidatexamen 1991 vid Uppsala universitet
Assessor i Svea hovrätt 1999
Biträdande jurist, Danowsky & Partners Advokatbyrå 1994-1996
Tjänstgöring i Justitiedepartementet, Enheten för immaterialrätt och transporträtt; rättssakkunnig 1999-2001, kansliråd 2001-2003, ämnesråd 2003-2010 och departementsråd 2010-2012
Rättschef i Justitiedepartementet 2012-2017

Offentliga uppdrag

Sakkunnig i 1999 års patentprocessutredning och expert i Offentlighets- och sekretesskommittén
Särskild utredare i Utredningen om nya konsumentköpregler (Ju 2019:04)
Ersättare för ordföranden i Valprövningsnämnden, Riksdagen

Författarskap m.m.

Medförfattare till kommentar om upphovsrättslagen

 

 

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Malin Bonthron
Uppdaterad
2024-01-25