Margareta Brattström

Född 1966

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2023

Juris kandidatexamen 1990 vid Uppsala universitet
Tingstjänstgöring vid Hedemora tingsrätt 1990-1992
Juris doktor vid Uppsala universitet 2004
Docent i civilrätt vid Uppsala universitet 2006
Professor i civilrätt vid Uppsala universitet 2011
Prodekan, Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet 2011-2013
Prefekt, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet 2013-2019

Offentliga uppdrag

Ledamot i Hyresnämnden 2002-2013
Ledamot i notarienämnden 2012-2022
Expert i Utredningen om en arvs- och testamentsrätt i tiden (Ju 2024:05)

Andra uppdrag

Akademiska rådet för Juridisk Publikation
Fellow, The European Law Institute
Expert knuten till Commission on European Family Law (CEFL)
Expert knuten till Family Law in Europe, Academic Network (FL.EUR)
Styrelseledamot, Stiftelsen Rättsstatens vänner

Författarskap m.m.

En rad artiklar och böcker i civilrätt, särskilt familjerätt
Omfattande undervisnings- och föredragshållande, främst inom familje- och fastighetsrätt

 

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Uppdaterad
2024-03-26