Petter Asp

Född 1970

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2017

Juris kandidatexamen 1995 vid Uppsala universitet
Juris doktor 1998 vid Uppsala universitet
Docent i straffrätt 1999 vid Uppsala universitet
Ämnessakkunnig vid Justitiedepartementets straffrättsenhet 2000-2001
Professor i straffrätt 2003-2009 vid Uppsala universitet
Professor i straffrätt 2009-2017 vid Stockholms universitet

Offentliga uppdrag

Expert, sakkunnig och särskild utredare i statliga utredningar, bland annat Utredningen om skärpta straff för organiserad brottslighet, Bergwallkommissionen, 2014 års sexualbrottskommitté och 2020 års förverkandeutredning.
För närvarande särskild utredare i utredningen angående polisens användning av skjutvapen (Ju 2022:F)

Andra uppdrag

Ordförande i SwedSec AB:s disciplinnämnd
Medlem i det akademiska rådet för Juridisk Publikation
Vice ordförande i Stockholmsbörsens disciplinnämnd

Författarskap m.m.

En rad artiklar och böcker på den nationella och internationella straffrättens område

 

 

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Petter Asp
Uppdaterad
2022-08-16