Petter Asp

Född 1970

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2017

Juris kandidatexamen 1995 vid Uppsala universitet
Juris doktor 1998 vid Uppsala universitet
Docent i straffrätt 1999 vid Uppsala universitet
Ämnessakkunnig vid Justitiedepartementets straffrättsenhet 2000-2001
Professor i straffrätt 2003-2009 vid Uppsala universitet
Professor i straffrätt 2009-2017 vid Stockholms universitet

Offentliga uppdrag

Expert, sakkunnig och särskild utredare i statliga utredningar, bl.a. Utredningen om skärpta straff för organiserad brottslighet, Bergwallkommissionen och 2014 års sexualbrottskommitté

Andra uppdrag

Vice ordförande i SwedSec AB:s disciplinnämnd
Styrelseledamot i AIDP:s svenska avdelning (Association Internationale de Droit Pénal)
Medlem i European Criminal Policy Initiative
Medlem i det akademiska rådet för Juridisk Publikation
Ledamot i Stockholmsbörsens disciplinnämnd

Författarskap m.m.

En rad artiklar och böcker på den nationella och internationella straffrättens område

 

 

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Petter AspPetter Asp
Uppdaterad
2020-09-16