Stefan Johansson

Född 1965

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2016

Juris kandidatexamen 1991 vid Lunds universitet
Tingstjänstgöring 1991-1993 vid Lunds tingsrätt
Assessor i Svea hovrätt 1996
Master of Laws European Law, The London School of Economics and Political Science 1996-1997
Tjänstgöring i Finansdepartementet såsom rättssakkunnig 1997
Tjänstgöring i Justitiedepartementet såsom rättssakkunnig 1998-2000, kansliråd 2000-2002 och ämnesråd 2003-2005
Byråchef vid Riksåklagarens kansli 2005-2009
Hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt 2009-2010
Rättschef i Justitiedepartementet 2010-2011
Expeditionschef i Justitiedepartementet 2012-2016

Offentliga uppdrag

Särskild utredare och expert i statliga utredningar, bl.a. Narkotikakommissionen, Förverkandeutredningen och Utredningen om kriminalisering av deltagande i terroristorganisationer
Ledamot i Registerkontrolldelegationen inom Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2008-2010
Ledamot i EU-bedrägeridelegationen 1998-2000
Särskild utredare i utredningen om en stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

Andra uppdrag

Vice ordförande i Pressens Opinionsnämnd
Ledamot i Klarspråksnämden

Författarskap m.m.

Medförfattare till kommentar om brottsbalken

 

 

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Stefan Johansson Stefan Johansson
Uppdaterad
2019-06-10