Stefan Johansson

Född 1965

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2016

Juris kandidatexamen 1991 vid Lunds universitet
Tingstjänstgöring 1991-1993 vid Lunds tingsrätt
Assessor i Svea hovrätt 1996
Master of Laws European Law, The London School of Economics and Political Science 1996-1997
Tjänstgöring i Finansdepartementet såsom rättssakkunnig 1997
Tjänstgöring i Justitiedepartementet såsom rättssakkunnig 1998-2000, kansliråd 2000-2002 och ämnesråd 2003-2005
Byråchef vid Riksåklagarens kansli 2005-2009
Hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt 2009-2010
Rättschef i Justitiedepartementet 2010-2011
Expeditionschef i Justitiedepartementet 2012-2016

Offentliga uppdrag

Ordförande i statliga utredningar, bl.a. Utredningen om kriminalisering av deltagande i terroristorganisationer
Utredningen om en stärkt rättsprocess och en ökad lagföring 
Utredningen om kriminalisering av förnekande av Förintelsen och vissa andra brott.
Ledamot i Domarnämnden.
Ledamot i Klarspråksnämden.

Andra uppdrag

Ordförande i Mediernas Etiknämnd
Vice ordförande i Spotlight Stock Markets Disciplinnämnd

Författarskap m.m.

Medförfattare till kommentar om brottsbalken

 

 

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Stefan Johansson
Uppdaterad
2022-08-16