Stefan Reimer

Född 1962

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2019

Juris kandidatexamen 1988 vid Lunds universitet
Tingstjänstgöring 1988-1990 vid Ängelholms tingsrätt
Assessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge 1994
Sekreterare i Straffansvarsutredningen 1994-1997
Rättssakkunnig i Justitiedepartementet 1997
Sekreterare i Xenotransplantationskommittén 1998-1999
Expert och sekreterare i Psykansvarskommittén 1999-2002
Rådman i Helsingborgs tingsrätt 2002-2008 (enhetschef mellan 2005-2008)
Chefsrådman i Helsingborgs tingsrätt 2008-2019

Offentliga uppdrag

Särskild utredare och expert i statliga utredningar, bl.a. i Polismetodutredningen, Utredningen om ett särskilt tortyrbrott, Nämndemannautredningen och Narkotikastraffutredningen.
Särskild utredare i Utredningen om effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden (Ju 2020:07).

Andra uppdrag

Skiljemannauppdrag

Författarskap m.m.

Bl.a. kursansvarig och lärare för kurser i påföljdsbestämning inom Domstolsakademien.

 

 

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Stefan ReimerStefan Reimer
Uppdaterad
2019-06-10