Svante O. Johansson

Född 1960

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2011

Juris kandidatexamen 1986 vid Lunds universitet
Tingsnotariestjänstgöring 1986–1989 vid Trollhättans tingsrätt
Fiskal i Hovrätten för Västra Sverige 1990, assessor där 1992
Rättssakkunnig i justitiedepartementet 1996–1997
Sveriges dispaschör 1998–2011
Juris doktor 2001 vid Göteborgs universitet
Docent i civilrätt 2002 vid Göteborgs universitet
Innehavare av Torsten Petterssons professur i sjörätt och annan transporträtt 2005–2011 vid Göteborgs universitet
Adjungerad professor 2007–2011 (Professor II, Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske fakultet, Oslo universitet)
Gästprofessor vid Université McGill, Montréal (QC), läsåret 2009/2010

Offentliga uppdrag

Sekreterare, expert och särskild utredare i ett flertal statliga utredningar, bl.a. beträffande vallagen, lagstiftning om transport och hantering av farliga och explosiva varor samt inom det transporträttsliga området. Senast särskild utredare i 2016 års sjölagsutredning om tillträde till de s.k. Rotterdamreglerna
Ledamot av Rederinämnden (från 2011 Delegationen för sjöfartsstöd) 1998–2011
Ersättare för ordföranden i Valprövningsnämnden
Ersättare för ordföranden i Riksdagens överklagandenämnd
Suppleant för ledamot i Domarnämnden

Andra uppdrag

Svensk redaktionsmedlem för Nordiske domme i sjøfartsanliggender
Medlem av redaktionsrådet för tidskriften Marius
Medlem av det akademiska rådet för tidskriften Juridisk publikation
Medlem av redaktionsrådet för Juridisk Tidskrift
Styrelseledamot i Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholms universitet
Styrelseledamot i Stiftelsen för Juridiska Biblioteket

Författarskap m.m.

En rad artiklar och böcker i främst förmögenhetsrättsliga ämnen.
Omfattande undervisnings- och föredrags (främst civilrätt och processrätt)

 

 

Beskrivningen ovan är inte fullständig

 

Svante O. JohanssonSvante O. Johansson
Uppdaterad
2019-12-18