Svante O. Johansson

Född 1960

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2011

Juris kandidatexamen 1986 vid Lunds universitet
Tingsrättstjänstgöring 1986-1989 vid Trollhättans tingsrätt
Fiskal i Hovrätten för Västra Sverige 1990, assessor där 1992
Rättssakkunnig i justitiedepartementet 1996-1997
Sveriges dispaschör 1998-2011
Juris doktor 2001 vid Göteborgs universitet
Docent i civilrätt 2002 vid Göteborgs universitet
Torsten Pettersson professor i sjörätt och annan transporträtt 2005-2011 vid Göteborgs universitet
Adjungerad professor 2007-2011 (Professor II, Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske fakultet, Oslo universitet)
Gästprofessor vid Université McGill, Montréal (QC), läsåret 2009/2010

Offentliga uppdrag

Sekreterare, expert och särskild utredare i ett flertal statliga utredningar, bl.a. beträffande vallagen, lagstiftning om transport och hantering av farliga och explosiva varor samt inom det transporträttsliga området. Senast särskild utredare i 2016 års sjölagsutredning om tillträde till de s.k. Rotterdamreglerna
Ledamot av Rederinämnden (från 2011 Delegationen för sjöfartsstöd) 1998-2011
Vice ordförande i Valprövningsnämnden
Vice ordförande i Riksdagens överklagandenämnd

Andra uppdrag

Styrelseledamot av Association Internationale de Dispacheurs Européens (AIDE) 1998-2007 och av dess efterföljare
Association Mondiale de Dispacheurs 2007-2011 (president 2007-2009 och hedersmedlem från 2011)
Styrelseledamot Svenska Sjörättsföreningen 1998-2013 (ordförande 2008-2009)
Skiljemannauppdrag
Svensk redaktionsmedlem för Nordiske domme i sjøfartsanliggender
Medlem av redaktionsrådet för tidskriften Marius
Medlem av akademiska rådet för tidskriften Juridisk publikation
Medlem av redaktionsrådet för Juridisk Tidskrift

Författarskap m.m.

En rad artiklar och böcker i främst förmögenhetsrättsliga ämnen
Omfattande undervisnings- och föredragsverksamhet (främst civilrätt och processrätt)

 

 

Beskrivningen ovan är inte fullständig

 

Svante O. JohanssonSvante O. Johansson
Publicerad
2019-06-10
Uppdaterad
2019-06-10