Telefon, växel
08-561 666 00
Myndighetschef
Anders Eka
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Riddarhustorget 8, 111 28 Stockholm
Domstolsslag
Allmän domstol
Postadress
Box 2066, 103 12 Stockholm
Leveransadress
Riddarhustorget 8, 111 28 Stockholm
Sociala medier
Högsta domstolen exteriort

PlusGirokonto för ansökningsavgifter

76 11 15-5 (ange Högsta domstolen och målnummer)

Öppettider

måndag - fredag
08:45 - 12:00
13:15 - 15:00

Avvikande öppettider

Trettondagsafton
08:45 - 12:00

Skärtorsdag
08:45 - 12:00 
13.15 - 14.00

Valborgsmässoafton
08:45 - 12:00
13:15 - 14:00
(som infaller på en fredag 08:00 - 12:00)

Dagen före Alla helgons dag
08:45 - 12:00

Den 23 december som infaller på en fredag
08:45 - 12:00