Telefon, växel
08-561 666 00
Myndighetschef
Anders Eka
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Riddarhustorget 8, 111 28 Stockholm
Domstolsslag
Allmän domstol
Postadress
Box 2066, 103 12 Stockholm
Sociala medier
Högsta domstolen exteriort

PlusGirokonto för ansökningsavgifter

76 11 15-5 (ange Högsta domstolen och målnummer)

Öppettider

måndag - fredag
08.00 - 12.00
13.15 - 16.30

Lunch 12.00 - 13.15

Registratorskontorets besökstid

08.45 - 12.00
13.15 - 15.00

Avvikande öppettider

Trettondagsafton
08.00 - 12.00
(som infaller på en fredag 08.00 - 11.30)

Skärtorsdag
08.00 - 12.00

Valborgsmässoafton
08.00 - 12.00
(som infaller på en fredag 08.00 - 11.30)

Dagen innan Alla helgons dag
08.00 - 12.00
(som infaller på en fredag 08.00 - 11.30)

Den 23 december som infaller på en fredag
08.00 - 11.30