Prövning av framställning om utlämning till Kina

Mål: Ö 2479-19
Högsta domstolen har i samband med enskild överläggning beslutat att den kinesiske medborgare som begärts utlämnad till Kina inte längre ska vara häktad i utlämningsärendet.

Högsta domstolen höll förhandling i ärendet den 18 juni 2019.

Högsta domstolen kan förväntas meddela sitt yttrande till regeringen i utlämningsärendet inom några veckor.