Det krävs normalt tillstånd för att anlägga en ersättningsbrunn

Mål: T 1013-19
Region Gotland ansökte om tillstånd enligt miljöbalken till att bibehålla en borrad brunn och leda bort grundvatten. Regionen ville också få rätt att inom en radie av 30 meter anlägga en ersättningsbrunn, om den befintliga brunnen skulle bli obrukbar. Enligt regionen rymdes rätten att anlägga en ersättningsbrunn inom ett tillstånd för den befintliga brunnen.

Enligt Högsta domstolen utgör det vattenverksamhet att anlägga ersättnings­brunnen och att leda bort vatten från en ny punkt jämfört med den befintliga brunnen. Ersättningsbrunnen ska ses som en separat vattenanläggning, skild från den befintliga brunnen. Det krävs därför ett särskilt tillstånd för att anlägga ersättningsbrunnen.

Högsta domstolens bedömning innebär att Mark- och miljööverdomstolens domslut fastställs.