Högsta domstolen undanröjer två hovrättsdomar

Mål: B 7230-22, B 7635-22
Högsta domstolen har i två avgöranden konstaterat att hovrätten har dömt de tilltalade för andra gärningar än de gärningar som de har åtalats för. Hovrättens domar har därför undanröjts och målen har i båda fallen återförvisats till hovrätten för en ny prövning.

En dom får inte avse någon annan gärning än den som den tilltalade åtalats för. Åtalet ska framgå av åklagarens gärningsbeskrivning. Syftet är att ge den tilltalade ett skydd mot att dömas för en gärning som han eller hon inte har haft anledning att försvara sig mot.

I det ena fallet hade tre personer åtalats för mord men hovrätten hade dömt två av dem för medhjälp i stället. Frågan var om det var möjligt trots att gärningsbeskrivningen inte innehöll något om att dessa tilltalade hade främjat brottet eller vad ett sådant främjande skulle ha bestått i. I gärningsbeskrivningen angavs endast att alla tre hade utsatt offret för trubbigt våld och att han dött till följd av misshandeln.

I det andra fallet hade tre personer åtalats för försök till mord som de skulle ha begått tillsammans och i samförstånd. En av dem utpekades som skytt. De två andra åtalades för att ha hjälpt den namngivne skytten. Den utpekade skytten frikändes i hovrätten medan de två andra dömdes för försök till mord. Frågan var om det var möjligt trots att åtalet avsåg att hjälpa just den utpekade personen så att han kunde skjuta, vilket alltså inte ansågs bevisat att han hade gjort.

Högsta domstolen konstaterar i båda fallen att de tilltalade har dömts för en annan gärning än den som de har åtalats för.