Ett avgörande om svensk domsrätt

Mål: B 5193-22
Svensk domstol har ansetts behörig att döma över brottet hindrande av elektronisk övervakning av ett utvidgat kontaktförbud när förbudspersonen i Norge avlägsnat den elektroniska utrustningen (fotbojan).

En man meddelades ett utvidgat kontaktförbud med elektronisk övervakning avseende två platser i Sverige. Han begav sig till Norge och klippte där sönder och avlägsnade fotbojan från kroppen. Detta medförde att den elektroniska övervakningen upphörde.

Mannen åtalades för brottet hindrande av elektronisk övervakning. Högsta domstolen har funnit att effekten av brottet har inträffat i Sverige och att svensk domstol därför är behörig att döma över brottet.