Miljödemonstrant döms för olaga intrång

Mål: B 4926-23
En demonstrant som stannade kvar i en affärslokal efter att den stängts för allmänheten har dömts för olaga intrång.

I samband med en demonstration för klimatet gick ett antal demonstranter in i en affärslokal där bilar ställdes ut. De satte sig på golvet, vecklade ut en banderoll och sjöng tillsammans. Personalen beslutade att stänga lokalen. Demonstranterna meddelades detta av polisen och ombads att lämna lokalen. De upplystes också om att de skulle rapporteras för olaga intrång om de stannade kvar. Några av demonstranterna gick ut, medan andra – bland annat den tilltalade – stannade kvar. Efter tio till femton minuter avlägsnade polisen de kvarvarande demonstranterna.

Tingsrätten och hovrätten har dömt den tilltalade för olaga intrång.

Högsta domstolen har fastställt hovrättens domslut. Högsta domstolen konstaterar att lokalen efter att den stängts blivit en sådan lokal som skyddas av bestämmelsen om olaga intrång. Det förhållandet att gärningen begicks i samband med en demonstration kan inte frita den tilltalade från ansvar. Inte heller kan gärningen anses tillåten med hänvisning till bestämmelsen om nöd.

– Demonstrationsfriheten ger ingen rätt att ta sig in eller stanna kvar i stängda lokaler och kan i regel inte påverka bedömningen av om ett olaga intrång har begåtts. Och när det gäller nöd så är det väldigt sällan som enstaka gärningar kan avvärja hot mot mer övergripande intressen. Det gör att nödbestämmelsen sällan kommer i spel när det gäller gärningar som man vidtar för att främja sådana intressen, säger Petter Asp, ett av justitieråden som deltog i avgörandet.