Multiverktyget fick finnas i A-traktorn

Mål: B 4808-23
En 16-årig pojke frikänns när han haft ett multiverktyg med en kniv i A-traktorn.

En 16-årig pojke i Örebro åtalades för brott mot knivförbudslagen för att han hade haft ett multiverktyg, som också innehöll en liten kniv, i handskfacket när han körde sin A-traktor hem från skolan. Han frikändes i tingsrätten men fälldes i hovrätten.

Högsta domstolen fastställer nu tingsrättens frikännande dom.

Enligt lagen gäller knivförbudet inte om innehavet med hänsyn till knivens art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat. Högsta domstolen framhåller att detta förbud ska tillämpas med förnuft och generositet så att det inte uppfattas som ett otillbörligt ingrepp i den personliga friheten. Ett innehav av en mindre kniv ska i de flesta fall godtas. En sådan mindre kniv omfattas av förbudet bara om det föreligger speciella omständigheter som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen. Den bedömningen får göras utifrån lagstiftningens grundläggande ändamål att motverka våldshandlingar i samhället. Av stor betydelse är därför i vilken situation kniven innehas, alltså framför allt tidpunkten och platsen för innehavet t.ex. om det är i ett sammanhang där det finns risk för bråk.

Högsta domstolen konstaterar att det aktuella multiverktyget i handskfacket hade ett naturligt användningsområde om det skulle bli problem med A-traktorn. Enligt domstolen hade det inte framkommit några speciella omständigheter som talade för att situationen var sådan att det fanns någon mera påtaglig risk för att kniven i multiverktyget skulle komma att användas som vapen. Slutsatsen blev att knivinnehavet var befogat och att 16-åringen därför skulle frikännas.