Ett avgörande om möjligheterna att döma till skyddstillsyn när den tilltalades personliga och sociala situation har förbättrats

Mål: B 3692-22
Högsta domstolen har i ett avgörande prövat möjligheten att döma till skyddstillsyn när en påtaglig förbättring skett av den tilltalades personliga eller sociala situation.

Om rätten kommer fram till att det finns skäl för att välja fängelse som påföljd ska den göra en ny prövning om det finns särskilda skäl för att ändå bestämma påföljden till skyddstillsyn. Som skäl för att välja skyddstillsyn kan rätten då beakta bl.a. om en påtaglig förbättring skett av den tilltalades personliga eller sociala situation i något hänseende som kan antas ha haft samband med hans eller hennes brottslighet.

Den tilltalade har begått brott med ett samlat straffvärde som motsvarade fängelse i sex månader (narkotikabrott, rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik). Brottslighetens art och det faktum att han återfallit i brott talade med styrka för att han skulle dömas till fängelse. Den tilltalade har dock sedan några år lyckats bryta ett mångårigt missbruk och han lever sedan 2021 under socialt ordnade förhållanden.

Högsta domstolen bestämmer påföljden till skyddstillsyn med samhällstjänst.