Så handläggs ett mål efter prövningstillstånd

 1. 1

  Du får meddelande om prövningstillstånd

  Om Högsta domstolen lämnar prövningstillstånd får du och din motpart en underrättelse om det. En kort information om tillståndsbeslutet och vad målet gäller publiceras också på Högsta domstolens webbplats i avidentifierat skick.

 2. 2

  Skriftväxling

  Sedan prövningstillstånd har meddelats får motparten del av överklagandet (om detta inte redan har skett) och föreläggs att yttra sig över det. Ibland får parterna därefter möjlighet att ge in ytterligare skrifter.

 3. 3

  Föredragning

  Handläggningen i Högsta domstolen är oftast enbart skriftlig, det vill säga någon muntlig förhandling hålls då inte. Om det inte hålls någon muntlig förhandling, föredras målet för (i regel) fem justitieråd av den justitiesekreterare som ansvarar för handläggningen.

 4. 4

  Muntlig förhandling

  Om det hålls en muntlig förhandling i målet kallas du, din motpart och ombud till Högsta domstolen. Högsta domstolen håller cirka 20 huvudförhandlingar varje år. Huvudförhandlingen är offentlig och den som vill får komma och lyssna.

  Efter förhandlingen har de fem justitieråden en överläggning då de bestämmer hur de ska döma. Då får inte parter och åhörare vara närvarande.

 5. 5

  Domstolen skickar avgörandet till dig

  När Högsta domstolens avgörande är klart att meddelas brukar du och din motpart underrättas om vilken dag avgörandet kommer att meddelas. Den dagen skickas kopior av avgörandet till er och till de myndigheter som också ska ha ett exemplar. Många avgöranden publiceras också samma dag som de meddelas på Högsta domstolens webbplats i avidentifierat skick.

  Högsta domstolens avgöranden har laga kraft så snart de meddelats.

Uppdaterad
2020-07-23