Utlämningsärenden

En främmande stat kan begära att en person, som uppges ha begått ett brott i denna stat, ska lämnas ut från Sverige.

Högsta domstolens uppgift är att pröva om det finns hinder mot utlämning och att yttra sig om detta till regeringen. Om Högsta domstolen anser att det föreligger hinder, får utlämning inte ske. I annat fall avgörs frågan om personen ska lämnas ut av regeringen.

Uppdaterad
2019-09-17