Administrativ personal

Utöver de yrkeskategorier som arbetar direkt med målhanteringen finns det inom Högsta domstolen också medarbetare som arbetar med administration och service.

I Högsta domstolen finns ett kansli, som leds av en kanslichef. Kansliet består av två beredningsenheter som leds av varsin beredningschef och en administrativ avdelning som leds av en chefsadministratör.

Inom den administrativa avdelningen finns medarbetare som arbetar vid registratorskontor och arkiv samt med frågor som rör IT, personal och ekonomi, expedition, bibliotek och lokalvård.

När Högsta domstolen har lediga anställningar inom dessa yrkeskategorier annonseras de på Sveriges domstolars webbplats.

Uppdaterad
2022-02-23