Administrativ fiskal

De administrativa fiskalerna har bland annat som uppgift att bistå ledningsgruppen, delta i interna utvecklingsprojekt, delta i rekryteringsarbetet, delta vid mottagandet av nationella och internationella besök samt upprätta så kallade administrativa svarsbrev.

De administrativa fiskalerna på Högsta domstolen har kanslichefen som närmaste chef, men får även uppdrag från domstolens ordförande och övriga justitieråd.

Arbetet som administrativ fiskal ger värdefulla kunskaper om och erfarenheter av den administrativa ledningen och utvecklingen av Högsta domstolen. Högsta domstolen har en eller två administrativa fiskaler.

Så här ansöker man

Högsta domstolen anställer en administrativ fiskal för ett år och behandlar alla ansökningar vartefter de kommer in. Du som ansöker bör vara fiskal och ha tjänstgjort minst ett år i hovrätt och gärna viss tid i tingsrätt. Du ansöker genom att skicka in ett CV och betyg/vitsord från domarutbildningen.

Övrigt

Anställningen är av sådant slag att du har möjlighet att begära avräkning enligt 40 § tredje stycket hovrättsinstruktionen. För närmare upplysningar om avräkning hänvisas du till din hovrätt.

Uppdaterad
2022-02-23