Beredningsjurist

Beredningsjuristerna har som huvudsaklig uppgift att granska inkommande mål och föreslå nästa handläggningsåtgärd eller själv bereda mål som kan avgöras av ett justitieråd.

Beredningsjuristernas arbetsuppgifter består av att göra rättsutredningar, ta fram relevant bedömningsunderlag och upprätta protokoll med beslut.

Beredningsjuristerna är notariemeriterade i tingsrätt, ofta med viss erfarenhet av annan liknande juridisk verksamhet. De har tidsbegränsade förordnanden.

Domstolen annonserar lediga anställningar som beredningsjurister på Sveriges domstolars webbplats.

Uppdaterad
2022-02-23