Domstolshandläggare

Domstolshandläggarna deltar vid handläggningen av domstolens olika mål. De registrerar handlingar i målen, sköter skriftväxling och expedierar domar och beslut.

Arbetet som domstolshandläggare är både självständigt och i samarbete med de andra domstolshandläggarna, beredningsjuristerna och justitiesekreterarna. De hanterar flera olika mål och arbetsuppgifter parallellt. Externa kontakter med parter, advokater, tolkar och andra sker skriftligen eller genom telefonsamtal.

När Högsta domstolen har lediga anställningar som domstolshandläggare annonseras de på Sveriges domstolars webbplats.

Uppdaterad
2022-02-23