Justitieråd

Domarna i Högsta domstolen kallas justitieråd. Justitieråden utnämns av regeringen efter ett ansökningsförfarande.

Det finns 16 justitieråd i domstolen, varav i regel två tjänstgör i Lagrådet. Tjänstgöringen i Lagrådet sker vanligtvis ett år åt gången. De 14 dömande justitieråden är indelade i två avdelningar. Den ena avdelningen leds av Högsta domstolens ordförande och den andra av en avdelningsordförande.

Högsta domstolens vägledande avgöranden har normalt prövats av fem justitieråd. De flesta beslut handlar dock om att ta ställning till om prövningstillstånd ska meddelas i målen. Mål om de extraordinära rättsmedlen utgör också en inte oväsentlig del av beslutsfattandet. Samtliga mål föredras av en justitiesekreterare eller en beredningsjurist.

Lediga tjänster som justitieråd utannonseras på Sveriges domstolars webbplats. De ska svara mot synnerligen högt ställda krav vad avser juridiska kunskaper, analysförmåga, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, omdöme och självständighet. Det är en strävan att justitieråden ska komplettera varandra genom att de består av jurister med olika erfarenhet från de juridiska yrkesfälten.

Justitieråd i plenisalen
Uppdaterad
2022-02-23