Justitiesekreterare

Justitiesekreterarna ansvarar för beredning och föredragning av mål. De presenterar rättsutredningar och juridiska bedömningar av överklaganden och ansökningar samt lämnar motiverade förslag till lösningar till det eller de justitieråd som ska besluta i ärendet.

Tjänstgöringen som justitiesekreterare i Högsta domstolen spänner över många rättsområden, särskilt civilrätt, straffrätt och processrätt. Justitiesekreteraren får goda kunskaper om rättspraxis, blir väl förtrogen med förarbeten och doktrin inom de allmänna domstolarnas verksamhetsområde samt ökar sin förmåga att analysera rättsliga frågor.

Arbetet som justitiesekreterare ger mycket goda kunskaper i det rättsliga regelsystemet och dess tillämpning liksom i kvalificerad juridisk analys och problemlösnings­teknik, vilket sammantaget ger goda meriter inför en framtida domartjänst eller annan kvalificerad juristanställning.

De allra flesta justitiesekreterarna arbetar med alla på domstolen förekommande typer av mål (allmänna mål). Några justitiesekreterare är dock knutna till att arbeta med mål inom vissa specialområden, bland annat immaterialrätt och mark- och miljörätt (specialmål).

Sedan 2016 arbetar beredningsjurister i Högsta domstolen. Rollen som justitiesekreterare har därigenom ren­odlats till att huvudsakligen avse prejudikatmål och andra mer komplicerade mål.

De flesta av justitiesekreterarna arbetar i Stockholm, men det finns även vissa möjligheter att arbeta på distans från Lund eller Göteborg.

Justitiesekreterarna är vanligen domarutbildade hovrättsassessorer – ofta med ytterligare arbetslivserfarenhet från till exempel Regeringskansliet, JO eller JK. Justitiesekreterarna har tidsbegränsade förordnanden, med viss möjlighet till förlängning.

Så här ansöker man

Högsta domstolen annonserar lediga anställningar som justitiesekreterare på Sveriges domstolars webbplats. Normalt sker två rekryteringsförfaranden per år.

Högsta domstolen kallar sökande som kan komma ifråga för anställning till intervju. Intervjuerna genomförs under ledning av kanslichefen och beredningscheferna. Efter intervjuerna hämtar Högsta domstolen in referenser och fattar därefter beslut om vem eller vilka som ska anställas.

Den som har frågor om rekrytering av justitiesekreterare är välkommen att kontakta någon av Högsta domstolens administrativa fiskaler.

Uppdaterad
2022-02-23