Justitiesekreterare

Justitiesekreterarna ansvarar för beredning och föredragning av mål. De presenterar rättsutredningar och juridiska bedömningar av överklaganden och ansökningar samt lämnar motiverade förslag till lösningar till det eller de justitieråd som ska besluta i ärendet.

Tjänstgöringen som justitiesekreterare i Högsta domstolen spänner över många rättsområden, särskilt civilrätt, straffrätt och processrätt. Justitiesekreteraren får goda kunskaper om rättspraxis, blir väl förtrogen med förarbeten och doktrin inom de allmänna domstolarnas verksamhetsområde samt ökar sin förmåga att analysera rättsliga frågor.

Arbetet som justitiesekreterare ger mycket goda kunskaper i det rättsliga regelsystemet och dess tillämpning liksom i kvalificerad juridisk analys och problemlösnings­teknik, vilket sammantaget ger goda meriter inför en framtida domartjänst eller annan kvalificerad juristanställning.

De allra flesta justitiesekreterarna arbetar med alla på domstolen förekommande typer av mål (allmänna mål). Några justitiesekreterare är dock knutna till att arbeta med mål inom vissa specialområden, bl.a. immaterialrätt och mark- och miljörätt (specialmål).

Sedan 2016 arbetar beredningsjurister i Högsta domstolen. Rollen som justitiesekreterare har därigenom ren­odlats till att huvudsakligen avse prejudikatmål och andra mer komplicerade mål.

De flesta av justitiesekreterarna arbetar i Stockholm, men det finns även vissa möjligheter att arbeta på distans från Malmö eller Göteborg.

Justitiesekreterarna är vanligen domarutbildade hovrättsassessorer – ofta med ytterligare arbetslivserfarenhet från t.ex. Regeringskansliet, JO eller JK. Justitiesekreterarna har tidsbegränsade förordnanden, med viss möjlighet till förlängning.

Högsta domstolen har en ständigt pågående rekryteringsprocess och behandlar alla ansökningar vartefter de kommer in. Domstolen annonserar lediga anställningar som justitiesekreterare på www.domstol.se, men tar gärna emot ansökningar löpande under året.

Så här ansöker man

Du ansöker om en anställning som justitiesekreterare genom att skicka in en ifylld ansökningsblankett. Blankett finns på www.hogstadomstolen.se/Om-Hogsta-domstolen/Arbeta-pa-Hogsta-domstolen/Justitiesekreterare/

Högsta domstolen kallar sökande som kan komma ifråga för anställning till intervju. Intervjuerna genomförs under ledning av kanslichefen och en beredningschef. Efter intervjuerna hämtar Högsta domstolen in referenser och fattar därefter beslut om vem eller vilka som ska anställas.

 

Publicerad
2019-06-11
Uppdaterad
2019-06-11