Mer om avgöranden

Just nu finns enbart avgöranden från 2019 tillgängliga på den nya webbplatsen. Avgöranden från 2003-2018 kan fortfarande nås via den gamla webbplatsen, se länk nedan.

Referat av Högsta domstolens domar publiceras i Nytt Juridiskt Arkiv (NJA), cirka fyra månader efter det att dom eller beslut har meddelats. När referatet har publicerats anges hänvisningen till NJA i anslutning till respektive avgörande på domstolens webbplats. Referaten kan läsas på webbplatsen Lagrummet.se från och med 1981. Äldre årgångar av NJA finns att tillgå på många bibliotek.

Från och med 2017 ges många prejudikat en benämning. Även äldre prejudikat ges ibland en benämning när de omnämns i ett senare avgörande. Benämningen är ett slags arbetsnamn som syftar till att, utöver målnummer och NJA-nummer, förenkla igenkännandet av och hänvisningar till rättsfallet. Benämningen finns i anslutning till respektive avgörande på webbplatsen.

Publicerad
2019-08-27
Uppdaterad
2019-08-27