Mer om avgöranden

Högsta domstolens vägledande domar och beslut (prejudikat) från och med 2003 finns tillgängliga på webbplatsen.

Referat av Högsta domstolens avgöranden publiceras i Nytt Juridiskt Arkiv (NJA), cirka fyra månader efter det att dom eller beslut har meddelats. När referatet har publicerats anges hänvisningen till NJA i anslutning till respektive avgörande på domstolens webbplats. Referaten finns tillgängliga i databasen Vägledande avgöranden från och med 1981. Äldre årgångar av NJA finns att tillgå på många bibliotek.

Från och med 2017 ges många prejudikat en benämning. Även äldre prejudikat ges ibland en benämning när de omnämns i ett senare avgörande. Benämningen är ett slags arbetsnamn som syftar till att, utöver målnummer och NJA-nummer, förenkla igenkännandet av och hänvisningar till rättsfallet. Benämningen finns i anslutning till respektive avgörande på webbplatsen.

Uppdaterad
2024-01-03