Att lämna anbud

Om du vill bli leverantör till Sveriges Domstolar ska du lämna ett anbud i någon av Sveriges Domstolars upphandlingar. Alla företag och organisationer är välkomna att lämna anbud.

Leverantör till oss blir den, som utifrån vad som efterfrågas, lämnar det bästa anbudet.

Du som är intresserad av att bli leverantör kan enkelt se vilka upphandlingar som pågår under sidan - Pågående upphandlingar.

När du lämnar anbud

Innan du lämnar ditt anbud är det viktigt att du har tagit del av alla förutsättningar i upphandlingen. Läs därför noga igenom upphandlingsdokumenten och samtliga eventuella bilagor. Skulle något vara otydligt kan du enkelt ställa en fråga via upphandlingssystemet e-Avrop. Frågan och svaret publiceras sedan anonymt i e-Avrop. På så vis kan ingen annan leverantör veta vem som ställt frågan.

Förtydliganden och kompletteringar görs också via e-Avrop. När du har tagit del av upphandlingen via e-Avrop kommer du automatiskt att få meddelande via e-post när något händer i upphandlingen.

När du lämnar anbud är det viktigt att du besvarar allt som vi efterfrågar och skickar med de handlingar som vi begär. Om ditt anbud inte uppfyller alla förutsättningar, saknar information eller har reservationer, kan ditt anbud komma att förkastas.

Sekretess

Anbud som kommit in omfattas av absolut sekretess till dess att vi har meddelat om tilldelning eller på annat sätt avslutat upphandlingen. Om du vill att någon del av ditt anbud ska omfattas av sekretess även efter tilldelning bör det klart framgå vilken del av anbudet det gäller samt vilka skäl du hänvisar till. Vi gör alltid en sekretessprövning i enlighet med gällande sekretesslagstiftning innan vi lämnar ut handlingar.

Uppdaterad
2019-09-16