Frågor och svar

Hur tar jag reda på vilka hyror som jämförbara lägenheter har?

Om du vill veta vilka hyror likvärdiga lägenheter har, kan du kontakta privata eller kommunala (allmännyttiga) hyresvärdar som har förhandlat fram sina hyror med en lokal hyresgästförening.

Var i lagen hittar jag hyressättningsreglerna?

Den allmänna hyressättningsnormen och de två hjälpreglerna (bruksvärdesregeln och den regel som innebär att jämförelsen främst ska göras med förhandlade hyror) finns i 55 § första och andra stycket 12 kap. jordabalken.