Hyres- och arrendenämnden i Jönköping

Hyres- och arrendenämndens telefontider är från och med den 1 april 2020 tillfälligt begränsade till kl. 08:00-15:00. Våra svarstider kan också vara längre än vanligt. Vi uppmanar alla som vill komma i kontakt med nämnden eller som vill lämna in handlingar att i så stor utsträckning som möjligt istället använda e-post. Allmänheten uppmanas att undvika alla icke nödvändiga besök på nämnden. Uppmaningen gäller tills vidare och syftar bl.a. till att skydda personer som tillhör olika riskgrupper, vars närvaro på nämnden är nödvändig.

Telefon, växel
036-15 67 80
Besöksadress
Hamngatan 15, 553 16 Jönköping
Postadress
Box 2243, 550 02 Jönköping
Leveransadress
Hamngatan 15, 553 16 Jönköping
Mer kontaktinformation