Allmän handling

Vid hyres- och arrendenämnden förvaras handlingar från ärenden som handlagts vid nämnden. Det finns också handlingar i ärenden som handlagts vid hyres- och arrendenämnden i Växjö, som slogs samman med Jönköping i januari 2006.

Vid beställning har nämnden möjlighet att söka i hyresnämndens målhanteringssystem. Vid beställning av handligar i ärenden innan 1 mars 2004 behöver nämnden ärendenummer eller datum när ärendet avgjordes.

Nämnden har skyldighet att lämna ut kopior av allmänna handlingar i pappersform. I vissa fall kan utlämnandet ske i annan form än papperskopior om nämnden finner det lämpligt. Lämplighetsbedömningen som nämnden gör är inget beslut och kan därför inte överklagas.

 

Kostnader vid beställning

Vid beställningarkan avgifter tas ut. I dessa fall gör nämnden det med stöd av avgiftsförordningen.

Betalningen kan ske genom kortbetlning i receptionen eller genom fakturering. Vid fakturering behöver nämnden fullständigt namn, adress samt person- eller organisationsnummer.

Pappershandling som lämnas ut på nämnden eller skickas med brev

Papperskopia, 1-9 sidor är gratis

Papperskopia, 10 sidor, 50 kr

Papperskopia fler än 10 sidor, 50 kr + 2 kr per sida

Handlingar som skickas med e-post

Inskannade handlingar

Elektronisk kopia, 1-9 sidor är gratis

Elektronisk kopia, 10 sidor 50 kr

Elektronisk kopia fler än 10 sidor, 50 kr + 2 kr per sida

Digitalt upprättade handlingar

PDF-filer, 1-9 stycken är gratis

PDF-filer, 10 stycken, 50 kr

PDF-filer, fler än 10 stycken, 50 kr + 2 kr per sida

USB som lämnas ut på nämnden eller skickas med brev

Handlingar

För handlingar som lämnas ut på USB gäller samma avgifter som för handlingar som e-postas. Därtill kommer en kostnad för USB på 50 kr

Ljudinspelningar

För ljudinspelningar som lämnas ut på USB tas det ut en avgift på 120 kr per USB.

Uppdaterad
2019-08-01