Säkerhetskontroll

Från och med den 16 september 2019 genomförs säkerhetskontroll vid domstolsbyggnadens entré. Säkerhetskontrollen omfattar alla besökare till tingsrätten, förvaltningsrätten och hyres- och arrendenämnden. Syftet med denna kontroll är att öka tryggheten och säkerheten i våra lokaler.

Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en metalldetektorbåge. Dessutom genomsöks alla väskor efter otillåtna föremål. Kontrollen går fortare ju färre föremål du har med dig, undvik därför att ta med större väskor.

Besökare och kallade till hyres- och arrendenämnden uppmanas att komma i god tid till domstolen eftersom det ibland kan bildas kö vid kontrollen.

Följande undantag finns från säkerhetskontrollen:

  • Advokater, åklagare, poliser och ordningsvakter i tjänst är undantagna från säkerhetskontroll mot uppvisande av legitimation.

Den som generellt är undantagen från kontroll måste alltid kunna styrka sin tillhörighet se ovan. Kan man inte det (och man inte känns igen av ordningsvakten) måste man genomgå säkerhetskontrollen.

Övriga som utövar allmän tjänst eller offentligt uppdrag är inte undantagna från säkerhetskontroll. Tolkar och journalister är inte heller undantagna från säkerhetskontrollen.

Behandling av personuppgifter vid kamerabevakning

Tingsrättens lokaler kamerabevakas som en del i domstolens säkerhetsarbete. Personuppgifterna behandlas som en del i utföranden av en uppgift av allmänt intresse. Inspelat material lagras i maximalt 30 dagar från inspelningsdatum och raderas sedan. Vid eventuell polisutredning kan en del av inspelat material sparas så länge det är nödvändigt.

De som kan få del av person uppgifterna är anställda på tingsrätten och andra som behöver dem för att hantera en eventuell säkerhetsincident. Uppgifterna kan komma att lämnas ut vid en begäran om att få ta del av allmän handling om de inte omfattas av sekretess.

Uppdaterad
2019-07-01