Vår verksamhet

Det finns åtta hyres- och arrendenämnder i landet. Hyres och-arrendenämnden i Jönköping är en av dem. Hyres- och arrendenämnden medlar och fattar beslut i vissa frågor som rör hyra, bostadsrätter och arrenden.


Hyres- och arrendenämnden har administrativ samverkan med Jönköpings tingsrätt. Lagmannen vid tingsrätten är även chef för Hyres- och arrendenämnden i Jönköping. Hyres- och arrendenämnden har fyra anställda, två hyresråd och två handläggare.

Uppdaterad
2019-07-01