Vem möter du?

Hyres- och arrendenämnden i Jönköping har fyra anställda, två hyresråd och två handläggare.

Handläggarna bereder ärendena som handläggs vid nämnden. De registrerar och kommunicerar de handlingar som kommer in, planerar och kallar till sammanträden och svarar på frågor om pågående ärenden.

Hyresråden, som är jurister, medlar och fattar beslut i de ärenden som handläggs vid nämnden.

De flesta ärenden i nämnden avgörs efter ett sammanträde. Vid sammanträdet är hyresrådet ordförande. I de flesta fall deltar också två intresseledamöter, som har erfarenhet från det område som ärendet handlar om. Intresseledamöterna är inte anställda vid nämnden utan tjänstgör endast vid sammanträdena.

I bland deltar också en tingsnotarie som protokollförare vid sammanträdena.

Uppdaterad
2019-07-01