Hyres- och arrendenämnden i Malmö

Hyres- och arrendenämnden i Malmö har i uppdrag att likt en domstol avgöra vissa tvister och medla mellan enskilda parter i frågor som gäller hyra, bostadsrätt och arrende. Hyres- och arrendenämnden i Malmö ansvarar för Skåne och Blekinge län.

Telefon, växel

040-35 34 00

Besöksadress

Bangårdsplatsen 2
211 20 Malmö

Postadress

Box 4287
203 14 Malmö

Leveransadress

Carlsgatan 25
211 20 Malmö

Öppettider och kontakt