Hyres- och arrendenämnden i Malmö

Hyres- och arrendenämnden i Malmö har i uppdrag att likt en domstol avgöra vissa tvister och medla mellan enskilda parter i frågor som gäller hyra, bostadsrätt och arrende. Hyres- och arrendenämnden i Malmö ansvarar för Skåne och Blekinge län.

Telefon, växel
040-35 34 00
Besöksadress
Bangårdsplatsen 2, 211 20 Malmö
Postadress
Box 4287, 203 14 Malmö
Leveransadress
Carlsgatan 25, 211 20 Malmö
Öppettider och kontakt