Telefon, växel
040-35 34 00
Myndighetschef
Susanne Björkman Ragnarson
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Hovrättstorget 1, 211 18 Malmö
Postadress
Box 4287, 203 14 Malmö
Geografiskt område (domkrets)
Skåne och Blekinge län.
Leveransadress
Hovrättstorget 1, 211 18 Malmö
Hovrätten över Skåne och Blekinge exteriort

Öppettider

Måndag–torsdag: 08.00–16.00

Fredag: 08.00-15.00

Nämnden håller många sammanträden utanför Malmö och det är inte säkert att en besökare alltid kan träffa någon från nämnden.

Begränsade öppettider

Fredagen den 13 december stänger nämnden kl. 10.45

Under vardagarna från och med den 23 december 2019 till och med den 3 januari 2020, har nämnden öppet kl. 9.00-15.00.

Lämna in handlingar

Hyres- och arrendenämnden delar expedition med Hovrätten över Skåne och Blekinge och kan därför ta emot handlingar när hovrätten har öppet.