Telefon, växel
040-35 34 00
Myndighetschef
Susanne Björkman Ragnarson
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Hovrättstorget 1, 211 18 Malmö
Postadress
Box 4287, 203 14 Malmö
Geografiskt område (domkrets)
Skåne och Blekinge län.
Hovrätten över Skåne och Blekinge exteriort

Öppettider

Måndag–torsdag: 08.00–16.00

Fredag: 08.00-15.00

Nämnden håller många sammanträden utanför Malmö och det är inte säkert att en besökare alltid kan träffa någon från nämnden.

Begränsade öppettider

I samband med vissa helger och ledigheter har vi begränsade öppettider.

Lämna in handlingar

Hyres- och arrendenämnden delar expedition med Hovrätten över Skåne och Blekinge och kan därför ta emot handlingar när hovrätten har öppet.