Inget besittningsskydd vid lägenhetsarrende

Det finns inget besittningsskydd för arrendatorn vid ett lägenhetsarrende.

Det innebär att arrendatorn inte har rätt till att få avtalet förlängt av arrendenämnden.
Arrendenämnden kan inte heller besluta om uppskov med avflyttning. Arrendatorn har heller inte rätt till skadestånd när arrendeavtalet upphör.

Uppdaterad
2019-09-16