Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

Hyres- och arrendenämnden i Stockholm har i uppdrag att likt en domstol avgöra vissa tvister och medla mellan enskilda parter i frågor som gäller hyra, bostadsrätt och arrende. Hyres- och arrendenämnden i Stockholm ansvarar för Stockholms och Gotlands län.

Telefon, växel
08-561 66 500
Besöksadress
Sicklastråket 1, 131 54 Nacka
Postadress
Box 67, 131 07 Nacka
Leveransadress
Westerdahls gata 5, 131 54 Nacka
Mer kontaktinformation