Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

Hyres-och arrendenämnden har, likt en domstol, i uppdrag att opartiskt avgöra vissa tvister mellan enskilda parter. Vi kan därför inte ge råd eller förhandsbesked om en rättslig fråga. Nämndens serviceskyldighet innebär att vi under våra öppettider besvarar frågor av mer formell art, såsom frågor om myndigheten och handläggningen av de ärenden som vi prövar eller medlar.

Telefon, växel
08-561 665 00
Besöksadress
Sicklastråket 1, 131 54 Nacka
Postadress
Box 67, 131 07 Nacka
Leveransadress
Westerdahls gata 3, 131 54 Nacka
Öppettider och kontakt