Vägbeskrivning och parkering

Hyres- och arrendenämnden i Stockholm ligger på gångavstånd från Sickla köpkvarter.

Besöksadress: Sicklastråket 1, 131 54 Nacka

Besökare måste genomgå säkerhetskontroll i samband med inpassering. Kom därför i god tid till sammanträdet.

Bil:
Kör du bil finns det bra parkeringsmöjligheter. Det finns ett stort parkeringsgarage i huset med infart från den nordöstra sidan. Parkering i garaget är avgiftsbelagt dygnet runt. Det finns även gott om parkeringsmöjligheter i Sickla köpkvarter.

Buss:
Bussarna 71, 74 och 469 stannar vid hållplatsen Sickla udde (1).

Bussarna 401, 403 och 469 stannar vid hållplatsen Sickla station (3).

Bussarna 409, 410, 413, 414, 422 och 469 stannar vid hållplatsen Sickla bro (4).

Tvärbanan:
Tvärbanan, linje 22, passerar utanför tingshuset. Tingshuset ligger mitt emellan hållplatserna Sickla udde (1) och Sickla (2).

Saltsjöbanan:
Saltsjöbanan, linje 25, stannar vid hållplatsen Sickla (2).

Uppdaterad
2019-07-01