Vägbeskrivning och parkering

Kartbild över området Sickla runt domstolen

Hyres- och arrendenämnden i Stockholm ligger på gångavstånd från Sickla köpkvarter.

Besöksadress: Sicklastråket 1, 131 54 Nacka

Besökare måste genomgå säkerhetskontroll i samband med inpassering. Kom därför i god tid till sammanträdet.
Bil:

Kör du bil finns det bra parkeringsmöjligheter. Det finns ett stort parkeringsgarage i huset med infart från den nordöstra sidan. Parkering i garaget är avgiftsbelagt dygnet runt. Det finns även gott om parkeringsmöjligheter i Sickla köpkvarter.

Buss:

Bussarna 71, 74 och 469 stannar vid hållplatsen Sickla udde, punkt 1 på kartan.

Bussarna 401, 403 och 469 stannar vid hållplatsen Sickla station, punkt 3 på kartan.

Bussarna 409, 410, 413, 414, 422 och 469 stannar vid hållplatsen Sickla bro. punkt 4 på kartan.

Tvärbanan:

Tvärbanan, linje 22, passerar utanför tingshuset. Tingshuset ligger mitt emellan hållplatserna Sickla udde (1) och Sickla (2).

Saltsjöbanan:

Saltsjöbanan, linje 25, stannar vid hållplatsen Sickla, punkt 2 på kartan.

Uppdaterad
2019-07-01