Överlåta

Det är allmänna avtalsrättsliga principer som styr arrendators rätt att överlåta.

I jordabalken finns det inga regler som reglerar en arrendators rätt att överlåta ett lägenhetsarrende. Därför kan du som är arrendator bara överlåta arrenderätten genom följande alternativ:

  • om jordägaren ger sin tillåtelse
  • om arrendeavtalet ger dig rätt att överlåta.
Uppdaterad
2019-09-16