Telefon, växel
08-561 66 500
Besöksadress
Sicklastråket 1, 131 54 Nacka
Postadress
Box 67, 131 07 Nacka
Leveransadress
Westerdahls gata 5, 131 54 Nacka
HNS exteriort

Öppettider

Helgfria vardagar måndag-torsdag: 08.30–16.00

Fredag: 08.30–15.00

 

Den 23-24 april 2020 är Hyres- och arrendenämnden endast öppen kl 08.00-10.00.

 

Måndagen den 4 maj har Hyres- och arrendenämnden i Stockholm öppet kl 08.00-13.00.

 

Hyres-och arrendenämnden har, likt en domstol, i uppdrag att opartiskt avgöra vissa tivster mellan enskilda parter.

Nämndens serviceskyldighet innebär att vi under våra öppettider besvarar frågor av mer formell art, såsom frågor om myndigheten och handläggningen av de ärenden som vi prövar eller medlar