Telefon, växel
08-561 66 500
Myndighetschef
Eva Melander Tell
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Sicklastråket 1, 131 54 Nacka
Postadress
Box 67, 131 07 Nacka
Geografiskt område (domkrets)
Stockholms och Gotlands län
Leveransadress
Westerdahls gata 3, 131 54 Nacka
Hyres- och arrendenämnden i Stockholm, besöksentré. Foto.

Öppettider

Ta gärna kontakt med oss via e-post i första hand. 

Expeditionstid

måndag-fredag 08.00-16.30

Telefontider

måndag-torsdag 08.30-11.00 och 13.00-16.00
fredag 08.30-11.00 och 13.00-15.30.

Hyres- och arrendenämnden har begränsade öppettider följande dagar
  • dagen före alla helgonsdag 08.00-12.00

Hyres-och arrendenämnden har, likt en domstol, i uppdrag att opartiskt avgöra vissa tvister mellan enskilda parter. Vi kan därför inte ge råd eller förhandsbesked om en rättslig fråga.

Nämndens serviceskyldighet innebär att vi under våra öppettider besvarar frågor av mer formell art, såsom frågor om myndigheten och handläggningen av de ärenden som vi prövar eller medlar.