Telefon, växel
08-561 66 500
Myndighetschef
Johan Rosén
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Sicklastråket 1, 131 54 Nacka
Postadress
Box 67, 131 07 Nacka
Geografiskt område (domkrets)
Stockholms och Gotlands län
Leveransadress
Westerdahls gata 3, 131 54 Nacka
HNS exteriort

Öppettider

Hyres- och arrendenämnden har tillsvidare begränsade öppettider med anledning av det rådande läget kring covid-19.

Måndag-fredag kl 08.30-10.30 och 14.30-16.00

Det kan även medföra att svar på förfrågningar kan ta längre tid än normalt.

 

Fredagen den 23 april 2021 har Hyres- och arrendenämnden endast öppet mellan kl 08.00-10.00.

 

Hyres- och arrendenämnden har begränsade öppettider trettondagsafton, skärtorsdagen, valborgsmässoafton och dagen före alla helgonsdag.

 

Hyres-och arrendenämnden har, likt en domstol, i uppdrag att opartiskt avgöra vissa tivster mellan enskilda parter.

Nämndens serviceskyldighet innebär att vi under våra öppettider besvarar frågor av mer formell art, såsom frågor om myndigheten och handläggningen av de ärenden som vi prövar eller medlar