Bostadsarrendets skick

Det vanliga är att ett bostadsarrende upplåts i befintligt skick. I avtalet kan ni bestämma i vilket skick som arrendestället ska vara i vid tillträdet, under tiden och när arrendatorn lämnar arrendet.

Det finns ingen lag som bestämmer i vilket skick arrendestället ska vara i vid tillträdet eller under arrendetiden. Däremot är arrendatorn skyldig att vårda och underhålla arrendestället enligt allmänna rättsprinciper.

I arrendeavtalet kan både du som är jordägare och du som är arrendator bestämma vem som ska stå för underhåll och i vilket skick arrendestället ska återlämnas. Om avtalet inte nämner vilket skick arrendestället ska återlämnas i gäller ursprungligt skick.

Vid grov försummelse av arrendatorn kan arrenderätten förverkas. Det innebär att arrenderätten upphör i förtid.

Uppdaterad
2023-06-21