Överlåta

I regel har du som arrenderar inte rätt att överlåta arrenderätten utan ägarens tillåtelse, med nedanstående undantag.

Överlåta genom köp, byte eller gåva

Du som är arrendator får överlåta arrenderätten genom köp, byte eller gåva. Det gäller om följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Rätten att överlåta är inte begränsad eller bortskriven i avtalet.
  • Avtalet löper på en bestämd tid.
  • Om jordägaren blivit erbjuden att ta tillbaka arrendestället mot ersättning (hembud).
  • Om jordägaren inte har accepterat ditt erbjudande inom en månad.
  • Den som ska ta över är skötsam och har ordnad ekonomi.

Hembud

Om jordägaren inte frivilligt vill gå med på överlåtelsen ska du som är arrendator erbjuda jordägaren att lösa arrendet, ett så kallat hembud. Om du ingår ett avtal innan du erbjudit hembudet till jordägaren riskerar du förverka din arrenderätt.

Hembudet behöver inte innehålla någon uppgift om vilken ersättning du som är arrendator vill ha för arrenderätten. Det blir aktuellt först efter att jordägaren antagit hembudet. Om ni inte kommer överens om ersättningen kan tingsrätten avgöra tvisten.

Överlåta genom bodelning, arv, testamente, försäljning eller konkurs

Arrenderätten kan också övergå till en annan person genom bodelning, arv, testamente, exekutiv försäljning eller i konkurs. I en sådan situation behöver inte du som är arrendator först erbjuda jordägaren att återta arrendestället. Det gäller under förutsättningar att:

  • rätten inte är begränsad eller bortskriven i avtalet
  • avtalet löper på en bestämd tid
  • den som ska ta över är skötsam och har ordnad ekonomi.

Skuld och ansvar

Du som överlåter arrendet ansvarar för skuld och skador som uppstått före överlåtelsen.

Du som är jordägare kan vända dig till den nya arrendatorn om du vill ha ersättning för skador eller skulder som uppstått före överlåtelsen. Den nya arrendatorn kan i sin tur vända sig till den gamla arrendatorn och kräva ersättning.

Om du som är jordägare i stället tecknar ett nytt avtal med den nya arrendatorn är var och en av arrendatorerna ansvariga för sina avtalstider.

Uppdaterad
2023-06-21