Ansök om godkännande av andrahandsuthyrning

Ansökan ska vara skriftlig och den är kostnadsfri. Skicka gärna din ansökan digitalt med e-post eller via e-tjänst.

 1. 1

  Skriv en ansökan

  Ansökan ska innehålla:

  • Ditt namn, person- eller organisationsnummer och adress. Skriv också telefonnummer och e-postadress.
  • Om du har ett ombud, skriv hans eller hennes kontaktuppgifter.
  • Motpartens namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
  • Adress och fastighetsbeteckning för bostaden som ärendet gäller.
  • Vad du yrkar på, det vill säga under vilken tidsperiod som du begär att få hyra ut bostaden och till vem.
  • De omständigheter som du hänvisar till som stöd för yrkandet. Beskriv också anledningen till att du ansöker och vad du och din motpart är oeniga om.

  Använd gärna blanketten nedan när du gör din ansökan.

 2. 2

  Skicka med kopior på handlingar

  Skicka med kopior på handlingar som har med saken att göra: kontrakt, intyg, skriftlig kommunikation med hyresvärd eller bostadsrättsföreningen och annan skriftlig bevisning.

  Använd PDF-format om du använder e-post. Dokumenten ska helst ges in i separata filer.

 3. 3

  Skicka till nämnden

  Skicka din ansökan till rätt hyresnämnd.

Skicka in ansökan via e-tjänst

Hitta rätt nämnd med hjälp av postnummer

Är du osäker på vilket nämnd du ska skicka ansökan till? Klicka på "Sök på postnummer" och fyll i fastighetens postnummer i rutan, då får du kontaktuppgifter till rätt hyres- och arrendenämnd.

OBS! Denna funktion är inte tillgänglig på den enskilda hyres- och arrendenämndens webbplats, utan endast via huvudwebbplatsen för Sveriges Domstolar.

Uppdaterad
2023-01-25