Undantag vid nyproduktion

När det gäller nyproducerade bostadslägenheter kan en hyresvärd komma överens med en hyresgästorganisation om hyror som överstiger bruksvärdesnivåerna. Sådana hyror kallas presumtionshyror.

Bestämmelsen om presumtionshyror finns i 12 kap. 55 c § jordabalken. Syftet med bestämmelserna är att stimulera produktionen av nya bostadslägenheter.

Detta gäller för nybyggda hus och delar av befintliga hus som byggs om till bostadslägenheter.

Överenskommelsen ska omfatta samtliga bostadslägenheter i huset eller samtliga bostadslägenheter i den del av huset som byggs om. Ingen av bostadslägenheterna får vara uthyrd när hyresvärden och hyresgästorganisationen gör överenskommelsen.

Hyran kan komma att ändras under hyrestiden. Hyresgästerna kan ändå inte få hyran prövad enligt bruksvärdereglerna förrän det har gått minst 15 år efter att den första bostadshyresgästen flyttade in i huset eller i den del av huset som har byggts om.

Uppdaterad
2022-11-04