Undantag vid nyproduktion

Det finns undantagsregler som gör det möjligt att avtala om högre hyror för nyproducerade lägenheter än vad som annars är tillåtet enligt bruksvärdesreglerna. Sådana hyror kallas presumtionshyror.

För att stimulera produktionen av nya bostadslägenheter har en hyresvärd, som är etablerad på den ort där fastigheten ligger, rätt att komma överens med en hyresgästorganisation om hyror som överstiger bruksvärdesnivåerna. Detta gäller för nybyggda hus och delar av befintliga hus som byggs om till bostadslägenheter.

Överenskommelsen ska omfatta samtliga bostadslägenheter i huset eller samtliga bostadslägenheter i den del av huset som byggs om. Ingen av bostadslägenheterna får vara uthyrd när hyresvärden och hyresgästorganisationen gör överenskommelsen.

Hyresgästerna kan inte få hyran prövad enligt bruksvärdereglerna förrän det har gått minst 15 år efter att den första bostadshyresgästen flyttade in i huset eller i den del av huset som har byggts om.

Syftet med bestämmelserna är att stimulera produktionen av nya bostadslägenheter.

 

Uppdaterad
2019-09-16

Hitta på sidan

Relaterat innehåll