Det händer i nämnden när du ansökt

För att hyres- och arrendenämnden ska ta upp ditt ärende måste du först göra en skriftlig ansökan. I de flesta fall kallar nämnden dig och din motpart till ett sammanträde.

 1. Din ansökan kommer in till nämnden

  Din ansökan granskas av hyres- eller arrendenämnden. Om det behövs mer information hör nämnden av sig till dig.

 2. Du kan få komplettera med fler uppgifter

  Det är du som ska skicka eller lämna in all information som behövs för att nämnden ska kunna fatta beslut i den aktuella frågan. Nämnden hämtar inte in någon utredning eller gör några egna undersökningar.

  I vissa fall begär nämnden in kompletterande uppgifter från dig. Om du inte skickar in dem kan nämnden avvisa din ansökan.

 3. Ansökan skickas till din motpart

  Om din ansökan är fullständig skickar hyres- eller arrendenämnden en kopia av den till din motpart. Nämnden ber din motpart att yttra sig.

  Den fortsatta handläggningen kan variera något när det gäller de olika ärendena och hos de olika nämnderna. Ibland fortsätter handläggningen genom skriftväxling eller så kallar nämnden till ett sammanträde.

 4. Nämnden kallar parterna till sammanträde

  I de allra flesta ärenden kallar nämnden till ett sammanträde. I kallelsen står bland annat: 

  • om du måste vara med själv eller om du kan skicka ett ombud
  • var du ska infinna dig eller om du ska vara med via videolänk eller per telefon
  • om en besiktning ska ske
  • om nämnden kan avgöra ärendet även om du inte kommer.

  Vid sammanträdet kan det också finnas tillfälle att föra förlikningsdiskussioner. Om ni förlikas kan ni be att hyres- eller arrendenämnden stadfäster förlikningen genom ett beslut. Det innebär att er överenskommelse gäller som en dom.

  Sammanträdet är i de flesta fall offentligt. Det betyder att vem som helst har rätt att vara med och lyssna.

Så går sammanträdet i nämnden till

 1. Sammanträdet börjar

  Ordförande inleder mötet med att gå igenom de handlingar som har kommit in.

 2. Du och din motpart

  Du och din motpart får nu möjlighet att berätta mer.

  Om det finns skriftliga handlingar eller fotografier som du eller din motpart har lämnat in får ni möjlighet att gå igenom dessa.

 3. Vittnen

  Om det finns vittnen i ärendet får de svara på frågor nu.

 4. Besiktning

  Om det behövs besiktar nämnden den aktuella lägenheten, lokalen eller arrendestället.

  Ska nämnden ha besiktning brukar det vanligtvis ske i slutet av sammanträdet. Nämnden och parterna åker då till det ställe som ska besiktigas.

 5. Sammanträdet avslutas

  Innan mötet avslutas får du och din motpart tillfälle att yttra er.

  Ordförande avslutar sammanträdet och talar om hur beslutet kommer att meddelas. Beslut kan meddelas direkt efter sammanträdet eller senare.

De här personerna är med vid sammanträde i hyres- eller arrendenämnden

 • Du som har ansökt och/eller ditt ombud.
 • Din motpart och/eller motpartens ombud. 
 • Nämnden som består av:
  • ett hyresråd (domare), som är ordförande
  • två intresseledamöter, som har erfarenhet av antingen fastighetsförvaltning och hyresgästers eller bostadsrätthavares förhållanden, eller av arrendeförhållanden.
 • En protokollförare.

Ett ombud är ofta en jurist, ibland en advokat. Det är frivilligt att ha ett ombud.

Det händer att nämnden består av två hyresråd.

Vid medling kan nämnden bestå av enbart ett hyresråd.

Det händer efter sammanträdet

 1. Nämnden överlägger

  Efter sammanträdet går nämnden igenom ärendet. De bestämmer vilket beslut de ska ta.

  Detta kallas för överläggning och den är inte offentlig.

 2. Nämnden meddelar beslut

  Beslutet kan meddelas direkt i anslutning till sammanträdet. Ordförande berättar då om det beslut som nämnden tagit.

  Oftast meddelar nämnden istället ett datum och klockslag för när beslutet ska meddelas. Då skickar nämnden vid den tidpunkten det skriftliga beslutet till dig och din motpart och respektive ombud.

 3. Du får beslutet

  Normalt skickar hyres- och arrendenämnden sitt beslut till dig och din motpart. Vi använder oss helst av e-post. 

  Om du har fått ett beslut direkt efter sammanträdet skickas det till dig och din motpart inom sju dagar.

Uppdaterad
2023-04-25