Kompetensutveckling hos oss

Engagerade och kompetenta medarbetare som utvecklas och får möjlighet att nå sin fulla potential gör vår verksamhet bättre. Hos oss får du löpande kompetensutveckling och stöd för att kunna utvecklas i din yrkesroll.

För oss är kompetensutveckling ett brett begrepp som kan inkludera allt från att gå kurser och utbildningar till att delta i olika arbetsgrupper, nätverk och projekt.

Vår utbildningsverksamhet

Det finns en mängd arbetsområden och yrkesgrupper inom Sveriges Domstolar. De utbildningar vi erbjuder kan till exempel handla om administration, chef- och ledarskap, handledning, IT och teknik, media och bemötande samt säkerhet.

Domstolsakademin erbjuder kompetensutveckling för domare och jurister, både i form av kortare utbildningar, men även hela program. Domare har möjlighet att genom Domstolsakademin delta i internationella seminarier och utbytesprogram.

Den som är notarie får i sin utbildningstjänstgöring särskilda kurser som stöd i arbetet på domstol och utveckling i yrkesrollen.

De flesta av våra utbildningar genomför vi i egen regi och kurserna är alltid anpassade för att du ska ha största möjliga nytta av dem i ditt dagliga arbete.

Samarbeten

Hos oss pågår många projekt där medarbetare från flera olika verksamhetsområden och domstolar möts. Gemensamt driver vi utveckling och ökar vår kompetens med nyttan för domstolarna i fokus.

Individuell utvecklingsplan

Medarbetarsamtalet är ett exempel på hur vi gemensamt följer och stöttar din utveckling. Tillsammans med din chef gör du en individuell utvecklingsplan utifrån verksamhetens mål och vår kompetensstrategi.

Mer information

Läs mer om våra utbildningar:

Uppdaterad
2022-04-29