Våra utbildningar

För dig som är anställd inom Sveriges Domstolar finns ett brett utbud av utbildningar på olika nivåer oavsett vad du arbetar med. Det finns kortare utbildningar och för några yrkesgrupper hela program.

Utbildningar för domare och jurister

Domstolsakademin ansvarar för juridisk utbildning för domare och andra jurister som arbetar i den dömande verksamheten inom Sveriges Domstolar. Utbildning erbjuds inom flera rättsområden och på olika nivåer. De riktar sig till ordinarie domare, fiskaler, assessorer, beredningsjurister, föredragande jurister och tekniska råd.

För dig som är utnämnd till domare finns ett introduktionsprogram som är anpassat efter individuella behov och kunskaper. Syftet är att du ska få en bra grund och snabbt komma in i den nya rollen.

Fiskaler är domare under utbildning. Under fyra års tid varvas tjänstgöringen vid domstol med Domstolsakademins kurser.

Förutom utbildningar i Sverige finns det möjlighet för domare att delta vid internationella seminarier och i utbytesprogram.

Läs mer om Domstolsakademins utbildningar och internationella samverkan:

Utbildningar inom flera yrkesområden

Det finns många olika yrken och kompetenser inom Sveriges Domstolar. För dig som arbetar med annat än juridik erbjuds utbildning inom en rad områden. Det kan handla om administration, chef- och ledarskap, handledning, IT och teknik, media och bemötande samt säkerhet.

För domstolshandläggare finns ett särskilt utbildningspaket och notarier får i sin tjänstgöring särskilda kurser som stöd i arbetet och utvecklingen av yrkesrollen. I denna utbildningstjänstgöring varvas arbete på domstol med kurser.

Läs mer om tjänstgöring som notarie:

Koppling till verksamheten

Lärare på våra utbildningar är dels medarbetare från Sveriges Domstolar, dels externa experter inom olika ämnesområden. Genom att vi använder våra egna medarbetare får kurserna en tydlig verksamhetsanknytning.

Uppdaterad
2022-04-29