Arbeta internationellt

Tillsammans med andra är Sveriges Domstolar del av ett långsiktigt internationellt utvecklingssamarbete som bidrar till att bygga upp och utveckla andra länders rättsväsende. Vi deltar också i olika fredsfrämjande insatser. Vill du bidra med din kompetens i det arbetet?

Uppdaterad
2020-07-08