Beredningsjurist – hjälper domarna att fatta rätt beslut

Du som har en juridisk examen kan jobba som beredningsjurist i domstol. Ditt jobb går ut på att förbereda målen i domstol och ge domarna förslag till beslut.

Uppdaterad
2020-07-08