Domstolshandläggare – navet i det praktiska arbetet

Som domstolshandläggare gör du det mesta av det praktiska arbetet på domstolen som inte kräver en juristutbildning.

Uppdaterad
2020-07-08