Föredragande jurist – gör det viktiga förarbetet i förvaltningsdomstolen

Du som har en juridisk examen kan jobba som föredragande jurist i förvaltningsdomstol. Ditt jobb går ut på att förbereda målen i domstol och ge domarna förslag till beslut.

Uppdaterad
2020-07-08