Olagligt med förbud mot huvudduk i skolan

Mål: 7171-20, 7172-20
Enligt Kammarrätten i Göteborg strider det mot både regeringsformen och Europakonventionen att förbjuda elever eller personal i skolverksamhet att bära huvudduk.

Skurups kommun och även Staffanstorps kommun har bestämt att det inte är tillåtet att bära huvudduk i förskola och grundskola. I Skurup gällde beslutet både elever och personal och i Staffanstorp eleverna. Kommunbesluten överklagades till Förvaltningsrätten i Malmö som kom fram till att de var olagliga. Efter att kommunerna överklagat till Kammarrätten i Göteborg, kommer nu kammarrätten till samma slutsats, att kommunbesluten är olagliga.

Att täcka huvudet eller håret har varit en religiös tradition och sedvana i flera olika religioner. Det är något som kan inspireras eller motiveras av religiös tro och som därför kan ses som en del i individens religionsutövning. Men det kan också ses som ett uttryck för individens yttrandefrihet och ha sin grund i en kulturell eller religiös sedvana.

- Att få utöva eller visa sin religion är något som skyddas av både regeringsformen och Europakonventionen, säger kammarrättspresidenten Dag Stegeland som varit rättens ordförande i målen i kammarrätten. Enligt regeringsformen är skyddet för religionsfriheten i grunden absolut. Men om man uttrycker sin religion på ett sätt som samtidigt omfattas av yttrandefriheten kan religionsfriheten begränsas, men bara med stöd av lag. Att skollagen anger att utbildningen i skolan ska vara icke-konfessionell handlar om undervisningen, inte vilka kläder som man får ha på sig. Att inskränka religionsfriheten på sätt som kommunerna har gjort saknar alltså författningsstöd i svensk rätt, förklarar Dag Stegeland.

Kammarrättens slutsats är därför att kommunernas beslut begränsar individens frihet att visa sin religionstillhörighet på ett sätt som strider mot den grundlagsskyddade religionsfriheten enligt regeringsformen. Besluten står också i strid med Europakonventionen. Det betyder att de är olagliga. Förvaltningsrätten har alltså gjort rätt när man har upphävt de kommunala besluten.